Хүйс ЭрэгтэйЭмэгтэй
  Цээж зураг

  Гадаад хэлний мэдлэг

  Англи хэл

  Ярих: СайнДундМуу
  Бичих: СайнДундМуу
  Унших: СайнДундМуу

  Орос хэл

  Ярих: СайнДундМуу
  Бичих: СайнДундМуу
  Унших: СайнДундМуу

  Бусад

  Ярих:СайнДундМуу
  Бичих: СайнДундМуу
  Унших: СайнДундМуу