Багц цаг бүрдүүлэлт

ЗАРЛАЛ

Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах мэргэшүүлэх болон давтан сургалтын багц цаг бүрдүүлэлтийн баталгаажилтаа 2018.10.08 наас 2018.11.08-ий хооронд Хувийн Хэвшлийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын Нэгдсэн Холбоонд ирж бүртгүүлнэ үү.

Бүрдүүлэх материал

Гэрчилгээнүүд  эх хувиараа /2018 оных/

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа  эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар болон авсан он сар өдөр

Утас 465005, 99049531

МХХЭМБНХолбоо

Leave A Comment