Жилийн эцсийн тайлангийн тухай.

Жилийн эцсийн тайлан хүлээн авах үйл ажиллагаа цахимжиж байгаатай холбоотой ХХЭМБ-дад 2018 оны 10 сарын 23-26 ны өдрүүдэд СУРГАЛТ зохион байгуулах гэж байна. Эмнэлгүүдийг үйл ажиллагааны чиглэлээр нь дүүргэчилэн хуваарь гаргасан ба сургалтыг 1-2 цагт багтаан мэдээлэл өгч нэвтрэх код өгөх тул 1 хүн заавал оролцуулна уу.

Хаана. Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн 7 давхрын хурлын зааланд болно.

/Төрийн ордны баруун талд/ 

Leave A Comment