МОНГОЛЫН ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭГДСЭН ХОЛБООНЫ 23 ЖИЛИЙН ОЙ, ЭЭЛЖИТ VI ИХ ХУРАЛ.

Монголын хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын нэгдсэн холбоо үүсгэн байгуулагдсаны 23 жилийн ой, ээлжит 6-р их хурал 2016 оны 12-р сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдах гэж байна.

Энэ үйл ажиллагааг угтаж гүйцэтгэх захирлын ажлын алба гишүүд дэмжигчид, хамтрагч талуудтайгаа хамтран нилээд ажлыг зохион байгуулж ирлээ.

Бид 6-р их хурлаараа дараагийн 4 жилд МХХЭМБНХ-оог удирдах баг, бүрэлдэхүүнийг сонгох,   дүрмээ батлах түүхэн үйл явц болдог.

Иймд гишүүд та бүхнийгээ хурлын үйл ажиллагаандаа идэвхитэй оролцохыг УРИАЛЖ !!  байна.

Leave A Comment