МХХЭМБНХ-НЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ ХУРАЛДЛАА

МХХЭМБНХ-ны Удирдах Зөвлөлийн хурал 2019.04.18 -нд хуралдаж 2018 оны ажлаа дүгнэн, 2019 оны ажлын төлөвлөгөө, төсвөө баталж мөн цаашид баримтлах бодлого чиглэлээ тогтоолоо.МХХЭМБНХ

Leave A Comment