МХХЭМБНХ-ны УЗГ болон сувиллын захирлуудын төлөөлөл ЭМ-ийн сайд Т.Мөнхсайхантай уулзлаа.

Эрүүл Мэндийн Сайд Т. Мөнхсайхан Монголын Хувийн Хэвшлийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын Нэгдсэн Холбооны Удирдах Зөвлөлийн гишүүд болон сувиллуудын захирлын төлөөлөлтэй 2020.11.10-ний өдөр уулзлаа.

Уулзалтаар хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн салбарт тулгамдаж буй асуудал болон ЭМДЕГ-ын 2020 оны сонгон шалгаруулалтын журмын тухай мөн сувиллуудын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудыг хөндөн ярилцлаа.

Дээрх асуудлуудын талаар ЭМ-ийн сайд чиглэл чиглэлээр нь уулзаж нээлттэй хэлэлцүүлэг хийхээр тохиролцлоо.

Leave A Comment