МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ БАГЦ ЦАГ БИЕЛҮҮЛЖ СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Өргөдлийн маягт  /ЭМС-ын 98 дугаар тушаалаар баталсан загвараар/
 2. Байгууллагын албан тоот /ажилгүй бол хувь хүний өргөдөл/
 3. Дипломын хуулбар  /нотариатаар баталгаажуулсан/
 4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. Хугацаа дуусах лиценз  /эх хувиараа/
 6. Багц цаг бүрдүүлэлтийн тайлангийн маягт  /хавсаргав/

Багц цагийн сургалтад хамрагдсан сургалтын гэрчилгээнүүдийн хуулбарыг хавсаргах.

 1. 3х4 хэмжээтэй зураг 2%

Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт: 5000 төг
Хүлээн авагч банк: Улаанбаатар хотын банк

Дансны дугаар: 2611192214

Хүлээн авагч байгууллага: СБД.УТХ орон нутгийн төсөв

Гүйлгээний утга: ЭМХТ  РД- 9086331

 1. Эрүүл мэндийн сайдын 98 дугаар тушаалын 1.5 дахь заалтад хамрагдсан 25-аас дээш жил ажилласан эмнэлгийн мэргэжилтнүүд дээрх материалаас гадна хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр, албан газрын тодорхойлолтыг хавсаргана.
 2. 2 жилийн эмчлэх эрхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг 5 жилийн хугацаагаар сунгуулах их эмч нар:

Тасралтгүй 24 сар ажилласан байх /НДД-ын хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж  хавсаргах/

-1-р шатлалын эмнэлэгт 1 жилээс доошгүй хугацаанд ажилласан байх

-Албан газрын тодорхойлолтыг хавсаргана.           

 ЖИЧ:

 1. Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн байгууллагадаа 2-3 сарын өмнө өгсөн байх
 2. Байгууллагын албан тоотод тухайн мэргэжилтний бүрдүүлсэн материалын хуудасны тоог хүн бүрээр гаргаж хавсаргах буюу тоотод тусгасан байна.
 3. Жил бүр цуглуулах ёстой 6 багц цаг /их эмч, эмз үйч/, 3 багц цаг /сувилагч, эх баригч, бага эмч, эм найруулагч/-ыг тухайн