Санал авч байна.

МУ-ын Эрүүл мэнд, Спортын сайдын 2015 оны 03 сарын 16 ны өдрийн 98-р тушаалд Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл /Лиценз/-г олгох, хүчингүй болгох, гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд зөвшөөрөл олгох, багц цагийн сургалтанд өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан санал авч байна.
Саналаа МХХЭМБН-ны [email protected] и-мэйл хаягаар илгээнэ үү..

МХХЭМБНХ

Leave A Comment