Сувилал, Сувилахуйн төв, Сэргээн засах төвийг магадлан шинжлэх шалгуурын төсөлд санал авч байна.

Сувилал, Сувилахуйн төв, Сэргээн засах төвийг магадлан шинжлэх шалгуурын төсөлд санал авч байна. Шалгуур үзүүлэлтийн төслийн танилцуулгыг эндээс татаж авна уу.
Үнэлэх аргачлалыг эндээс татаж авна уу.
1.Сувилалыг магадлан шинжлэх шалгуурын төслийг эндээс татаж авна уу.
2.Сувилахуйн төвийг магадлан шинжлэх шалгуурын төслийг эндээс татаж авна уу.
3.Сэргээн засах төвийг магадлан шинжлэх шалгуурын төслийг эндээс татаж авна уу.
Шалгуур үзүүлэлтээр үнэлгээ хийх аргачлалыг эндээс татаж авна уу.
Шалгуур үзүүлэлтийн төсөлд 2019 оны 12 дугаар  сарын 15-ны өдрийн дотор ЭТЧАБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Оюунцэцэгт  ts[email protected] хаягаар саналаа ирүүлнэ үү. Утас: 51-266178

Leave A Comment