Сургагч багш: Бизнесийн зөвлөх Б. Энхнавч
Үргэлжлэх хугацаа: 2018 оны 05 сарын 17
Сургалтын зорилго: Байгууллагын ирээдүйн чиг хандлагаа тодорхойлж, зах зээлээ мэдэрч зорилго чиглэлтэйгээр бизнесээ удирдахын тулд менежментийн стратегийн үндсэн ойлголт мэдлэгтэй болохоос гадна зарим нэг шинжилгээний арга хэрэгсэлийг сурч эзэмшихэд оршино.
Оролцогчдод тавих шаардлага: Сургалтанд оролцогч нь компаний дээд болон дунд шатны удирдлагын түвшний хүмүүс байна.

Оролцогчдын тоо 25 – 30 хэтрэхгүй байх

Сургалтын хэлбэр: Онол болон дадлага ажлыг хослуулан оролцооны аргаар явагдана.

·         Онолын танилцуулга

·         Дасгал ажил, багийн ажил

·         Харилцан ярилцах

Сургалтын хөтөлбөр:

1 өдөр: 9:00- 9:30 Бүртгэл, бэлтгэл
9:30-11:00 Ланчестерийн онол ба менежментийн стратеги

Компанийн стратегийн чиг баримтлал

Дасгал ажил 1

11:00-11:15 Завсарлага
11:15-13:00 Бизнесийн өнөөгийн нөхцөл байдал

Дасгал ажил 2

13:00-13:30 Завсарлага /үдийн хоол/
13:30-15:00  BSC ба Cross -SWOT

Дасгал ажил 3

15:00-15:15 Завсарлага
15:15-17:00 Стратегийн зураглал гаргах

Дасгал ажил 4

Сургагч багш: Б.Энхнавч

2001 оноос эхлэн Бизнесийн зөвлөх, сургагч багшаар ажиллаж байгаа, зөвлөх үйлчилгээний салбарт 17 жил ажилласан туршлагатай. ERP-II-GTZ, PSDP GTZ, ARDP ADB төслүүд дээр болон New Erdem Consulting ХХК-д ажиллаж байсан.

Одоо ажиллаж байгаа албан тушаал:

  • МQMCA-д Удирдлагын тогтолцооны Ахлах зөвлөх
  • Монгол Япон Төвийн үндэсний сургагч багш
  • EBRD –н Үндэсний зөвлөх, коуч

Зөвлөх үйлчилгээний мэргэшсэн чиглэл:

  • Бизнесийн стратеги төлөвлөлт ба гүйцэтгэлийн үнэлгээ
  • Компаний удирдлага, хөгжил
  • Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO9001
  • Шинэ бизнесийг хөгжүүлэх ба бизнесийн төсөл боловсруулах