1.Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн сургалт

2.Халдвар хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх нь сургалт

3.Удирдлага менежментийн сургалт

Сургалт

Хэрэв та сургалтанд бүртгүүлэх бол доорх анкетыг бөглөөд бидэнд илгээнэ үү.