ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖУРМЫН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Хувийн эмнэлгүүдэд “Эрүүл мэндийн чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл олгох хэрэгцээний тодорхойлолт гаргах журам”-ын төслийг   Эрүүл Мэндийн Яамны төр, хувийн хэвшлийн түншлэл хариуцсан мэргэжилтэн Энхцэцэг танилцуулж, мэдээлэл хийв.

Leave A Comment