ТӨРИЙН ШАГНАЛД ТОДОРХОЙЛОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ:

 1. Анкет /татах/ Зураг 1%
 2. Ажил байдлын тодорхойлолт /А-4 цаасан дээр Arial-12-оор бичих/
 3. Сүүлийн 10 жилийн ажлын тоон үзүүлэлтжилийн дүнгээр хүснэгтээр гаргаж баталгаажуулан тамгалах
 4. Бүтээлийн жагсаалт /баримтыг баталгаажуулсан байх/
 5. Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 6. Шагналуудын хуулбар
 7. Байгууллагын танилцуулага /А-4 цаасан дээр/
 8. Хурлын протокол

ЭМЯ, НЭМГ-ЫН  ШАГНАЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 1. Анкет /татах/ Зураг 1%
 2. Ажил байдлын тодорхойлолт /А-4 цаасан дээр Arial-12-оор бичих/
 3. Байгууллагын ажилчдын хурлын тэмдэглэл
 4. Сүүлийн 5 жилийн ажлын тоон үзүүлэлт /хүснэгтээр жилийн дүнгээр А-4 цаасан дээр хийнэ.//
 5. Шагналын хуулбар /жуух/

МХХЭМБНХОЛБООНЫ ШАГНАЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ:

 1. Байгууллагын албан тоот
 2. Ажил байдлын тодорхойлолт
 3. Хурлын тэмдэглэл

БУСАД ШАГНАЛ:

Дээр дурдсан шагнал урамшуулалаас гадна Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо, Монголын залуучуудын холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн холбоо, Нийслэл, дүүргийн засаг захиргааны байгууллагуудын шагналд тодорхойлон шагнаж урамшуулах ажлыг зохион байгуулж байна.

Эдгээр шагналд дараах материалуудыг бүрдүүлнэ.

 1. Байгууллагын албан тоот
 2. Ажил байдлын тодорхойлолт
 3. Анкет- Зураг /Яамны анкедтай асуулт ижил/
 4. Хурлын тэмдэглэл