ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн төсөлд санал авч байна.
  Танилцуулга

Үйлчлүүлэгч төвтэй тусламж, үйлчилгээний шалгуур үзүүлэлтүүд-1
Тусламж үйлчилгээний шалгуур үзүүлэлтүүд (төрөл)-2
Байгууллагын үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтүүд-3
Холбоо барих : ЭМЯ-ны ЭТЧАБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Оюунцэцэг, E-mail:[email protected], Утас: 266178

Leave A Comment