ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭМНЭЛГИЙН ЭМЧ, АЖИЛЧДАД СУРГАЛТ ЯВАГДЛАА

Нийслэлийн хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын ерөнхий мэргэжлийн эмч нарт зориулсан “ВИРУСТ ГЕПАТИТ”-ын урьдчилсан сэргийлэлт, илрүүлэг,оношилгоо,эмчилгээний чадавхийг сайжруулах сургалт явагдлаа

Мөн эмч, ажилчдад сүрьеэгийн илрүүлэлт ,урьдчилан сэргийлэлт,оношлогоо,эмчилгээ,хяналтыг сайжруулахад эрүүл мэндийг ажилтныг сайжруулах сургалт тус тус явагдлаа.

Leave A Comment