ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТУУД