Хөнгөлттэй эмийг 2020.11.02-ноос хүндрэлгүй олгож эхэлнэ

ЭМДЕГ-аас гэрээтэй бүх шатны эмнэлгийн эмч хөнгөлттэй үнийн эмийн жор бичнэ.

Leave A Comment