Эмч,мэргэжилтэнгүүд шагнагдлаа.

Эрүүл мэндийн салбарт  оруулсан хувь нэмрийг үнэлэн Хувийн хэвшлийн эмч, мэргэжилтэнгүүдийг  Эрүүл мэндийн Яамны “Жуух бичиг”, “Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан”-аар тус тус шагналаа.

МХХЭМБНХ

Leave A Comment