ЭМ-ИЙН САЛБАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ, САНХҮҮЖИЛТЫН ТАЛААР СУРГАЛТ БОЛЛОО

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад “Эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл, санхүүжилтын талаарх ” сургалтыг Азийн Хөгжлийн Банкны дэмжлэгтэйгээр 2020.11.03- 04 нд өдрүүдэд амжилттай явагдаж дууслаа.

Сургалтанд ЭМДЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэн оролцож хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн захирлуудын санал бодлыг сонслоо.

Leave A Comment