“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛД БЭЛТГЭХ НЬ“СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨ

Магадлан итгэмжлэлд орох гишүүн эмнэлгүүдэд 2018.05.22-ны 14:00 цагт  Эрүүл Мэндйин Яамны хурлын танхимд сургалт зөвлөгөө өгөв. Зөвлөгөөнийг  ЭМЯ, ЭМХТ,МХХЭМБНХ хамтран зохион байгуулж  70 гаруй байгууллагын  100  -аад удирдах ажилтан оролцлоо.

Leave A Comment