“Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл”-д бэлтгэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлнэ

Манай холбоо магадлан итгэмжлэлд орох эрүүл мэндийн байгууллагуудад зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг нэвтрүүлж эхэллээ.Энэхүү үйлчилгээг 2019 оны II улирлаас эхлэн гишүүддээ хүргэх болно.
Уг үйлчилгээг үзүүлэхээр одоо

Leave A Comment