ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ОЛГОХ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН НЭР, ТӨРӨЛ, ҮНИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР, ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ХЭМЖЭЭ”

жагсаалтыг та бүхэнд танилцуулж байна.

Хөнгөлөлттэй эмийн шинэчилсэн жагсаалтаар 136 нэр төрлийн ерөнхий нэршлийн, 522 нэр төрлийн худалдааны нэршлийн эмийг 30-70 хувь хөнгөлнө.

Линк холбоос: http://www.emd.gov.mn/5215-2/Линк холбоос: http://www.emd.gov.mn/%d1%8d%d0%bc%d0%b4%d2%af%d0%b7-%d0…/

Leave A Comment