“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДОЛОО ХОНОГ2019”-д ТА БҮХНИЙГ  ИВЭЭН ТЭТГЭЖ, ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

Эрхэм хүндэт Ноёд, Хадагтай

Манай арга хэмжээний үндсэн зорилго:  Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого, үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж,  иргэдийн эрүүл мэндийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой.

Энэхүү арга хэмжээ нь бүхэлдээ “ӨВЧЛӨЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ”,“ЭРҮҮЛ АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГ”   шилдэг залуу эмч нарын илтгэл лекцүүд тавигдах юм.

Эдгээр илтгэл лекцүүд нь иргэдэд үнэ төлбөргүй хийгдэж байгаа бөгөөд  иргэдийн ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН мэдлэг  нэмэгдсэн “ЭРҮҮЛ АМЬДРАЛЫН ЗӨВ ХЭВ МАЯГ” өөртөө бий болгоход  тодорхой хэмжээний үр дүнд хүрнэ гэж үзэж байна.

Үзэсгэлэнд бүртгэж байна.

 

 

Leave A Comment