ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫГ НЭГДСЭН 6 ЦАХИМ СИСТЕМД ШИЛЖҮҮЛЛЭЭ

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв  2021-2024 оны хооронд “Нэг бодлого Нэгдсэн зохицуулалт”  гэсэн стратегийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ стратегийг хэрэгжүүлэх хугацаанд 2021 онд Төрийн уламжлалт үйлчилгээг цахимжуулах үйл ажиллагааг бодлогын хүрээнд зохион байгуулж 6 програмыг хөгжүүлэн эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа юм. Үүнд Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн систем, ЕRP систем, төгсөлтийн дараах богино хугацааны цахим сургалтын платформ,Н-info програмын веб хувилбар, Tableau програм хангамж, Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн платформ системийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Эрүүл мэндийн салбарт 4000 гаруй эрүүл мэндийн байгууллага 57 мянга гаруй эмч эмнэлгийн ажилчид ажиллаж байна. Өмнө нь эдгээр байгууллага хувь хүн бүгд өөр өөр системийг ашигладаг байсан. Эдгээр байгууллага хувь хүн бүгд энэ платформд хамрагдаж мэдээллээ солилцох, тусламж үйлчилгээний чанарын асуудлаа солилцох боломж бүрдэж цаг хугацааг хэмнэж байна. Өмнө нь хөдөө орон нутгаас нийслэлрүү бичгээр албан бичиг тайлан зэргийг хүргүүлж цаг хугацаа олон бэрхшээлтэй тулгарч байсан бол одоо нэгдсэн нэг системтэй болж эрүүл мэндийн ажилчид интернеттэй үедээ хаанаас ч мэдээллээ явуулж бас хүлээж авах боломж нөхцөл бүрдэж байна. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цахимжуулснаар, эрүүл мэндийн эрсдэлийг бууруулах, амьдралын чанарыг сайжруулахад бодитой үр нөлөө үзүүлнэ гэж салбарын мэргэжилтнүүд тооцож байна.

Эрүүл мэндийн салбарт 4000 гаруй эрүүл мэндийн байгууллага 57 мянга гаруй эмч эмнэлгийн ажилчид ажиллаж байна. Өмнө нь эдгээр байгууллага хувь хүн бүгд өөр өөр системийг ашигладаг байсан. Эдгээр байгууллага хувь хүн бүгд энэ платформд хамрагдаж мэдээллээ солилцох, тусламж үйлчилгээний чанарын асуудлаа солилцох боломж бүрдэж цаг хугацааг хэмнэж байна. Өмнө нь хөдөө орон нутгаас нийслэлрүү бичгээр албан бичиг тайлан зэргийг хүргүүлж цаг хугацаа олон бэрхшээлтэй тулгарч байсан бол одоо нэгдсэн нэг системтэй болж эрүүл мэндийн ажилчид интернеттэй үедээ хаанаас ч мэдээллээ явуулж бас хүлээж авах боломж нөхцөл бүрдэж байна. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цахимжуулснаар, эрүүл мэндийн эрсдэлийг бууруулах, амьдралын чанарыг сайжруулахад бодитой үр нөлөө үзүүлнэ гэж салбарын мэргэжилтнүүд тооцож байна.

Leave A Comment