Эрүүл мэндийн салбарын 2020-2021 оны хамт(тариф)-ын хэлэлцээрийн тухай

“Эрүүл мэндийн салбарын 2020-2021 оны хамт(тариф)-ын хэлэлцээрийг хуульд нийцсэнийг хүлээн зөвшөөрч 2019 оны 11 сарын 08-нд ХНХЯ бүртгэжээ. Салбарын ҮЭ-ийн санаачлагаар ЭМЯ, МХХЭМБНХ-той байгуулсан гурван талт хэлэлцээрт эмч, сувилагч ажилчдын маань хөдөлмөрлөх эрхэд тулгамдсан асуудлыг шийдэл гарц болгон тусгаж чадсан билээ. Хамтран хэрэгжүүлэх бүх хүмүүст амжилт хүсье!

Leave A Comment