“Эрүүл мэндийн тогтолцооны шинэчлэлд хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн оролцоо”

ЭМЯ, МХХЭМБНХ -тай хамтарсан “Эрүүл мэндийн тогтолцооны шинэчлэлд хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн оролцоо” хэлэлцүүлэг 2019.11.14-ний 09:00 цагт  боллоо. Хэлэлцүүлэгт Эрүүл мэндий яам, Эрүүл Мэндийн Даатгал мөн Хувийн Хэвшлийн 180 гаруй эмнэлгийн төлөөлөл оролцлоо.

Leave A Comment