Япон улсын Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Хүрээлэнгийн Төлөөлөгчид ирлээ.

Япон улсын JANIS-WHONET программыг өөрийн онцлогийг харгалзан нэвтрүүлснээр WHONET программ цугларсан мэдээлэлд тулгуурлан үр дүнг тооцох боломж , нянгийн тэсвэржилтээс сэргийлэх  тандалтын тогтолцоог нэгтгэх үндэсний байгууллагатай болох үйл ажиллагааг сайжруулах зорилготойгоор албыг бий болгох, эхлэлийг  тавихаар ЭМЯ, АШУИС болон Хувийн хэвшлийн лабораториудтай уулзаж танилцлаа.

МХХЭМБНХ

Leave A Comment