МОНГОЛЫН ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭГДСЭН ХОЛБОО

News Fullwidth

Сонгон шалгаруулалтын урилга

Огноо: 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр                       Улаанбаатар хот Сонгон шалгаруулалтын нэр: Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах Сонгон шалгаруулалтын дугаар: ЭМДЕГ/20220311 Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл […]

ЭМДҮЗ-ийн 01,02 дугаар тогтоол цахим боллоо.

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр батлагдсан “Жагсаалт, төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай” 01,02 дугаар тогтоолыг эрүүл мэндийн байгууллагууд болон иргэд, олон нийт ашиглахад хялбар,[…]

Эрүүл Мэндийн Үндэсний Зөвлөлийн Тогтоолд санал авч байна

Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-д заасны дагуу “Жагсаалт, төлбөрийн хэмжээ шинэчлэн батлах, журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” тогтоолын төсөлд санал авч байна. Та бүхэн саналаа тус байгууллагын Бодлого[…]

Page 1 of 109 results