“UP to DATE”ПЛАТФОРМЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЦАХИМ СУРГАЛТ ЯВАГДЛАА

Эрүүл мэндийн салбарт 2021 оноос хэргэжүүлэх шинэчлэлийн хүрээнд нотолгоонд суурилсан орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор платформ “UP to Date”-г ашиглах тухай баримжаа олгох сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Сургалтанд Хувийн Хэвшлийн Эрүүл Мэндийн байгууллагын 200 орчим удирдлага, эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.

Leave A Comment